5.2 Tehtävätulosten tarkastelu opettajan käyttöliittymässä

Yksittäisen oppilaan tehtävätuloksia pääsee tarkastelemaan Arvio-järjestelmässä opettajan käyttöliittymässä. Tulokset-osiossa oppilaan nimen perässä on värillisiä kuvioita, joista jokainen edustaa yhtä tehtävää. Kuvion väri kertoo tehtävässä suoriutumisen tasosta. Jos tehtävätulos vastaa persentiiliarvoa 15 tai jää sen alle, tehtävää kuvataan punaisella kolmiolla. Oppilaan suoritus tehtävässä kuuluu silloin siis heikoimman 15 prosentin joukkoon. Vihreä ympyrä puolestaan kertoo, että tehtävätulos on persentiiliarvon 15 yläpuolella. Oppilaan suoritus tehtävässä on silloin parhaimman 85 prosentin joukossa, mikä Alakoulun DigiLukiseulassa tulkitaan tyypilliseksi suoritukseksi.

Punaisten ja vihreiden kuvioiden avulla arvioija löytää mahdollisimman nopeasti oppilaat, joiden tuloksia on tarkasteltava lähemmin. Kun klikkaa kuviota tai yksittäisen tehtävän nimeä, näkee tarkemmat tiedot tehtävän tuloksista (vastattujen määrä, oikeiden vastausten määrä, tehtävään käytetty aika, tulos persentiilinä). Myös yksittäisiä vastauksia tehtävistä voi tarkastella.  Tulosten tehtäväkohtaisesta tulkinnasta on kirjoitettu myöhemmin tässä luvussa.

Tuloksia tulkitessa on tärkeää huomioida erityisesti lähellä 15 persentiilin rajaa olevat tulokset. Joskus nimittäin yhdenkin pisteen muutos tehtävätuloksessa vaikuttaa siten, että oppilaan tulos voi kuulua joko 15 heikoimpaan persentiiliin, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä punaisella kolmiolla, tai vastaavasti persentiiliin 20, jolloin järjestelmä tulkitsee tuloksen tavanomaiseksi suoriutumiseksi (vihreä ympyrä). Näin ollen esimerkiksi neljännen luokan oppilaan pistemäärä 27 lukusujuvuuden tehtävässä (Luksu) johtaa varoitukseen heikosta suoriutumisesta. Jos sama oppilas on kuitenkin ehtinyt lukea oikein yhden virkkeen enemmän ja saanut 28 pistettä, järjestelmä tulkitsee suoriutumisen tavanomaiseksi ja merkitsee sen vihreällä ympyrällä. Jos taas oppilas on ehtinyt lukea 29 virkettä, mutta on vaikkapa vahingossa vastannut yhteen väärin, hänen pistemääränsä (28 oikein – 1 väärin = 27) jää huolen rajan alle ja järjestelmä ilmoittaa siitä punaisella kolmiolla.

Alakoulun DigiLukiseulan oppilastiedot säilytetään 48 kuukautta oppilastunnuksen luomisesta, joten käy tarvittaessa lataamassa tiedot talteen ennen tietojen poistumista. Arvio-järjestelmään on kehitetty erilaisia ominaisuuksia helpottamaan tietojen tulostusta ja tallentamista. Ohjeet tehtävätulosten lataamisen ja tulostamiseen löytyvät liitteestä Yleisohje testaustilanteeseen.

Scroll to Top