DigiLukiseulan käsikirja

DigiLukiseulan käsikirja on digitaalinen käsikirja arviointivälineen käyttäjille, erityisopettajille, psykologeille ja muille nuorten ja aikuisten luku- ja kirjoitustaidon parissa työskenteleville. Käsikirjassa kerrotaan nuorten lukivaikeudesta, kuvataan arviointimenetelmää ja sen tehtäviä, kerrotaan normiaineiston otannasta ja sen toteutumisesta, raportoidaan normiaineiston tulokset, kerrotaan seulontatestistön tulosten tulkinnasta ja opintoihin liittyvästä kyselystä.

Käsikirjassa pää- ja alaluvut on laitettu omiksi sivuikseen. Yksittäisen luvun hakeminen on siten nopeampaa kuin painetussa kirjassa, mutta arvioinnin luotettavuuden vuoksi on tärkeää, että arvioija on huolella perehtynyt koko käsikirjan sisältöön. Käsikirja sisältää myös hyperlinkkejä, joiden tarkoituksena on ohjata lukija nopeasti sellaisen lisätiedon äärelle, joka löytyy jostain toisesta osasta käsikirjaa.

Scroll to Top