5 Seulontestistön tulosten tulkinta

Alla olevassa taulukossa yhdeksän on esitetty persentiilejä vastaavat pisterajat jokaisen tehtävän osalta. Persentiilit on asetettu viiden välein. Persentiili kertoo siitä, kuinka nuori on suoriutunut tehtävässä suhteessa samanikäisiin nuoriin. Esimerkiksi persentiililuku 15 kertoo, että nuoren suoritus sijoittuu alimpaan 15 prosenttiin, eli 15 prosenttia normiaineiston osallistujista saa saman tai alhaisemman tuloksen tehtävässä ja vastaavasti 85 prosenttia paremman. Persentiililuku 50 kertoo puolestaan siitä, että puolet nuorista suoriutuu tehtävässä yhtä hyvin tai heikommin ja puolet paremmin. Toisin sanoen, nuoren suoritus vastaa ikäryhmän keskimääräistä suoritustasoa.

Taulukko 9. Persentiilijakaumat ja kunkin tehtävän kokonaispistemäärät

Tehtävissä olevat persentiilejä vastaavat pistemäärät on määritelty siten, että prosenttiluvun, josta persentiililuku on johdettu, on pitänyt täyttyä kyseistä persentiililukua vastaavaksi, ennen kuin sille on voitu määritellä sitä vastaava pistemäärä (eli asettaa pisteraja). Esimerkiksi Luksu-tehtävässä persentiililuku viisi on määritelty prosenttiluvusta 5.3, ei prosenttiluvusta 4.8, joka sinänsä on lähempänä lukua viisi. Tämä pyöristys vaikuttaa pisterajoihin siten, että prosenttilukua 4.8 käyttämällä pisterajaksi olisi tullut viiden persentiilin osalta 39, mutta koska prosenttiluvun piti täyttyä vastaamaan persentiililukua viisi, käytettiin prosenttilukua 5.3. Tämä prosenttiluku vastasi pistemäärää 40, ja siten pisterajaksi tuli 39 sijaan 40. Sanelutehtävässä tämän määrittelyn vaikutus on selkein, erityisesti oikeiden sanojen sanelukirjoituksen osalta. Siinä persentiililuku 15 täyttyy vasta prosenttiluvun 19.4 kohdalla, joka vastaa pistemäärää 23 ja on jo lähellä 20 prosenttia (ja siten lähempänä myös persentiililukua 20 kuin persentiililukua 15). Koska 20 prosenttia ei kuitenkaan ole täyttynyt, niin pisteraja 23 on laitettu persentiililuvun 15 kohdalle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos opiskelijalla on tehtävässä kaksi virhettä (eli kaksi sanaa kirjoitettuna virheellisesti), ja hän saa tehtävästä 23 pistettä, hänen tuloksensa kuuluu 15 heikoimpaan persentiiliin. Tässä kohtaa arvioitsijan tehtävänä on miettiä, onko syytä kutsua tämän tuloksen perusteella opiskelijaa haastatteluun ja tarkempiin tutkimuksiin vai ei. Se, että erityisesti oikeiden sanojen sanelukirjoituksessa pistemäärille löytyy vain vähän niitä vastaavia persentiililukuja johtuu siitä, että suurin osa ikäryhmästä saa tehtävästä täydet pisteet. Tästä johtuen jakauma, jonka pohjalta persentiililuvut johdetaan, on hyvin vino, ja tietyt pistemäärät korostuvat poikkeuksellisen paljon.

Järjestelmä on ohjelmoitu ilmoittamaan, jos opiskelijan suoritus jossain tehtävässä kuuluu 15 alimpaan persentiiliin. Ilmoitus tapahtuu siten, että opiskelijan nimen perään ilmestyy oranssi ympyrä, josta klikkaamalla pääsee katsomaan tehtävätuloksia tarkemmin. On tärkeää huomioida, että tämä asetettu raja on sopimuksenvarainen, koska Suomessa ei ole virallista rajaa lukivaikeudelle. Tässä seulontestistössä asetetun rajan ja sen alle jäävien tuloksien ilmoittamisen tehtävänä on tarkoitus nopeuttaa arviointiprosessia siten, että arvioinnin suorittaja löytää mahdollisimman nopeasti ne opiskelijat, joiden tuloksia ainakin on syytä tarkastella lähemmin, ja joiden kohdalla mahdollisesti on tarvetta arvioida lukemisen ja kirjoittamisen taitoja tarkemmin yksilötehtävillä. On myös tärkeää huomioida se, että yhden pisteen muutos tehtävätuloksessa vaikuttaa siten, että opiskelijan tulos voi kuulua joko 15 heikoimpaan persentiiliin, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä, tai vastaavasti 20 persentiiliin, jolloin järjestelmä ei enää ilmoita tuloksesta. Toisin sanoen, jos opiskelija on saanut esimerkiksi Luksu-tehtävästä 50 pistettä, hänen tuloksensa kuuluu 15 heikoimpaan persentiiliin ja järjestelmä ilmoittaa siitä, mutta vastaavasti jos opiskelija on ennättänyt vastaamaan yhteen osioon enemmän ja saamaan tehtävästä yhden pisteen lisää, hänen tuloksensa sijoittuukin 20 persentiiliin, eikä järjestelmä enää ilmoita tuloksesta.

Seulontatehtävien tuloksista on omat tehtäväkohtaiset tulkintansa, pääset tutustumaan niihin seuraavien linkkien takaa. Luksu, Etsi kirjoitusvirheet, Sanelutehtävät, Täydennä tekstit

Vieritä ylös