5.1 Persentiilit ja pisterajat

Persentiilit. Alakoulun DigiLukiseulassa jokaisessa tehtävässä heikon suoriutumisen rajaksi on määritelty persentiili 15, joka tarkoittaa heikointa viittätoista prosenttia normiaineistosta. Oppilaat, joiden tulos jää heikoimpaan 15 prosenttiin ovat suoriutuneet tehtävästä heikommin kuin 85 prosenttia normitukseen osallistuneista saman koululuokan lapsista. Taulukoissa 5.1-5.6 on esitetty tehtävien pistemäärät luokiteltuna persentiileihin viiden persentiilin välein kullakin koululuokalla erikseen. Pistemäärät, jotka jäävät alle 15 persentiilin rajan, on korostettu. Nämä ovat niitä tuloksia, joita on hyvä tarkastella erikseen yksilöllisesti.  

Taulukko 5.1. 1. luokan tehtävien pistemäärät ja niiden jakautuminen persentiileihin

Taulukko 5.2. 2. luokan tehtävien pistemäärät ja niiden jakautuminen persentiileihin

Taulukko 5.3. 3. luokan tehtävien pistemäärät ja niiden jakautuminen persentiileihin

Taulukko 5.4. 4. luokan tehtävien pistemäärät ja niiden jakautuminen persentiileihin

Taulukko 5.5. 5. luokan tehtävien pistemäärät ja niiden jakautuminen persentiileihin

Taulukko 5.6. 6. luokan tehtävien pistemäärät ja niiden jakautuminen persentiileihin

Scroll to Top