DigiLukiseula nuorille ja aikuisille

Digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille

Maria Paananen, Hanna Pöyliö, Sami Määttä, Jarkko Hautala, Kenneth Eklund, Matti Kinnunen, Jari Westerholm & Leena Holopainen

Kiitämme kehitystyössä mukana olleita ohjausryhmän jäseniä, erityispedagogiikan professori Mikko Aroa (Jyväskylän yliopisto) ja erityispedagogiikan lehtori Leila Kairaluomaa (Oulun yliopisto) sekä soveltavan kielentutkimuksen professori Ulla Richardsonia (Jyväskylän yliopisto). Oman panoksensa kehitystyöhön ovat antaneet myös yliopiston lehtori Mari Honko kieli- ja viestintätieteiden laitokselta (Jyväskylän yliopisto) ja professori Ari Huhta soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta (Jyväskylän yliopisto). Kiitämme myös hankkeessa työskennelleitä osaavia, sitoutuneita tutkimusavustajia ja harjoittelijoita. Arviointitehtävien pilotointiin ja normiaineiston keruuseen osallistui lukematon määrä opettajia, rehtoreita ja opiskelijoita lukioista, ammattiopistoista ja yläkouluista ympäri Suomen, kiitämme heitä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Normiaineiston otannan tekemisestä kiitämme suunnittelija, aineistokoordinaattori Eija Puhakkaa Koulutuksen tutkimuslaitoksesta (Jyväskylän yliopisto).


Tämä digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmä on kehitetty Niilo Mäki Instituutissa arvioimaan sekä lukemisen että kirjoittamisen taitoja. Se on kehitetty Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille -arviointimenetelmän (Holopainen, Kairaluoma, Nevala, Ahonen ja Aro 2004) pohjalta. Arviointitehtävien sisältö on uudistettu. DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöä nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym. 2006) avulla. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

DigiLukiseula sisältää seuraavat tehtävät:
– Kaksi teknisen lukutaidon tehtävää –
– Oikeinkirjoituksen tehtävän –
– Luetun ymmärtämisen tehtävän –
– Opintoihin liittyvän kyselyn

DigiLukiseulan käyttöperehdytys

Yleisohje testitilanteeseen:

Scroll to Top