Liitetaulukko 1: DigiLukiseulan tehtävien ja opintoihin liittyvän kyselyn jatkuvien muuttujien väliset korrelaatiot

 Taulukko 11. Tyypillisten ja heikkojen lukijoiden keskiarvot ja keskihajonnat sekä keskiarvojen vertailut kouluarvosanoissa

 Taulukko 12. Tyypillisten ja heikkojen lukijoiden frekvenssit ja prosenttiosuudet sekä riippuvuustestit: lukitausta

 Taulukko 13. Tyypillisten ja heikkojen lukijoiden frekvenssit ja prosenttiosuudet sekä riippuvuustestit: yksilöllinen oppimisen suunnitelma 

 Taulukko 14. Tyypillisten ja heikkojen lukijoiden frekvenssit ja prosenttiosuudet sekä riippuvuustestit: yläkoulussa saatu tuki

 Taulukko 15. Tyypillisten ja heikkojen lukijoiden frekvenssit ja prosenttiosuudet sekä riippuvuustestit: luokat, joilla saanut tukea

 Taulukko 16. Tyypillisten ja heikkojen lukijoiden keskiarvot ja keskihajonnat sekä keskiarvojen vertailut koetuissa vaikeuksissa

 Taulukko 17. Tyypillisten ja heikkojen lukijoiden frekvenssit ja prosenttiosuudet sekä riippuvuustestit: koetut vaikeudet

 Taulukko 18. Tyypillisten ja heikkojen lukijoiden frekvenssit ja prosenttiosuudet sekä riippuvuustestit: Lukemisen ja luetun ymmärtämisen strategiat

Scroll to Top