2 Arviointimenetelmän kuvaus ja tehtävät

Tässä luvussa kerrotaan Alakoulun DigiLukiseulan käyttötarkoituksesta, millaisia taitoja käyttäjältä edellytetään sekä selostetaan arviointimenetelmän käyttö pääpiirteissään. Luvussa esitellään Alakoulun DigiLukiseulan tehtävätyypit sekä kerrotaan niiden tarkoituksesta ja ärsykkeistä.

Scroll to Top