2.3 Sanelutehtävät

Tehtävän kuvaus

DigiLukiseula sisältää kaksi erilaista sanelutehtävää. Toisessa tehtävässä kirjoitetaan kuullun perusteella oikeita suomen kielen sanoja ja toisessa merkityksettömiä sanoja. Merkityksettömät sanat noudattelevat suomen kielen sanojen tavurakennetta, mutta ne eivät tarkoita mitään. Molemmissa tehtävissä kirjoitetaan 25 sanaa. Sanat on valittu sillä perusteella, että niissä on runsaasti oikeinkirjoitusta haastavia rakenteita.

Tehtävässä ei ole aikarajaa, vaan opiskelija voi edetä omaan tahtiinsa. Jokainen sana tulee kuultuna kaksi kertaa. Tämän jälkeen opiskelija voi halutessaan kuunnella sanan niin monta kertaa kuin kokee tarpeelliseksi. Kun opiskelija on kirjoittanut sanan, se ilmestyy vielä hyväksyttäväksi ruudulle. Tällä menettelyllä pyritään vähentämään näppäilyvirheitä, mikäli opiskelija kiirehtii tehtävässä tarpeettoman nopeasti eteenpäin. Jokaisen sanan kohdalle on kirjoitettava jotain, jotta tehtävässä pääsee eteenpäin.

Tehtävän tarkoitus

Sanelu mittaa oikeinkirjoitustaitoa. Oikeita sanoja käytettäessä sanojen tuttuus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin ne osataan kirjoittaa. Pseudosanoja käytetään sen vuoksi, että niistä kirjoittajalla ei voi olla aiempaa kokemusta. Etenkin pseudosanoissa kirjoittaja joutuu palaamaan äänteistä kokoamisen tasolle, jolloin tehtävä arvioi tarkan kirjoittamisen taitoa. Pseudosanojen kirjoittaminen arvioi paremmin äännetietoisuuden taitoja ja tilanne simuloi paremmin sellaista oikean elämän tilannetta, jossa opiskelija joutuu kirjoittamaan hänelle täysin vieraita sanoja. 

Tehtävässä huomioitavaa

Kun tehtävä tehdään digitaalisessa ympäristössä, tulee huomioida muutama seikka. Kirjoittajalla ei ole tässä tehtävässä mahdollisuutta saada visuaalista tukea sanelun antajalta, esimerkiksi artikulaation osalta. Tämän vuoksi opiskelijan on erittäin tärkeää kuunnella tarkasti, sillä esimerkiksi pseudosanoissa sanan alussa esiintyvät konsonantit tunnistettaisiin helpommin, mikäli kirjoittaja näkisi puhujan. 

Toinen erityisesti digitaaliseen ympäristöön liittyvä huomioitava asia on näppäilyvirheiden mahdollisuus. Etenkin hätäilevä eteneminen tehtävässä tuottaa helposti tarpeettomia virheitä sanoihin.

Tehtävän pisteytys

Jokaisesta oikein kirjoitetusta sanasta saa pisteen. Yhdyssanavirheistä ei vähennetä pisteitä, samoin yhdysviivan käyttö on sallittua, joskaan ei tässä tehtävässä tarpeellista. Kirjaimet voivat olla joko isoja tai pieniä tai niitä voi olla myös sekaisin samassa sanassa menettämättä pistettä. Opettajan käyttöliittymästä saa näkyville opiskelijan kirjoittamat yksittäiset sanat, joista opettaja voi tarkastella virheiden määrää ja laatua. Seuraavaksi esitellään yleisimmät tulkinnat virheistä johtuvalle heikolle suoriutumiselle.

Sanelun tulosten tulkinta

Sanelutehtävästä suositellaan tehtäväksi aina laadullinen tarkastelu, mikäli opiskelijan saama pistemäärä on alhainen. Sanelutehtävässä tehdyt virheet johtuvat usein fonologisen prosessoinnin pulmista, joko tavu- tai kirjain-äännevastaavuuden tasolla. Saneluun on valittu tietoisesti haastavia sanoja, jotka sisältävät runsaasti haastavia äännerakenteita. Osassa sanoista haastava rakenne on voinut mennä oikein, koska sana on sanahahmona tuttu ja opiskelija on törmännyt siihen paljon. Jos olet epävarma jonkin rakenteen osaamisesta, voit keksiä itse lisää sanoja, jotka sisältävät kyseisen rakenteen ja pyytää opiskelijaa kirjoittamaan niitä. Voit myös seurata kirjoitusprosessia, jolloin voit havainnoida oikeinkirjoitukseen käytettyä strategiaa.

Tehtävässä tehdään hyvin vähän virheitä, mikä on tyypillistä sanatasoisessa sanelussa, joka ei ole aikarajallinen. Opiskelija voi silti tehdä virheitä vapaassa tuottamistilanteessa, etenkin, jos hän kiirehtii. Kaikilta opiskelijoilta, jotka menestyvät tehtävässä heikosti, kannattaa pyytää näyte vapaasti tuotetusta tekstistä, josta virheitä voi tarkastella vielä opiskelijan kanssa yhdessä. Mikäli opiskelija tekee sanoissa virheitä, on tärkeää kerrata oikeinkirjoitusstrategia (sanojen tavutus ja tarkistaminen) ja ohjata sen systemaattiseen käyttöön. Vapaasti tuotettua tekstiä kannattaa arvioida sekä koneella että käsinkirjoitettuna, jolloin voidaan varmistua, että opiskelija osaa käyttää digitaalisia oikeinkirjoitusta korjaavia työkaluja tehokkaasti, mutta hänellä on myös tarvittavat taidot selvitä ilman niitä.

DigiLukiseulan sanelu ei arvioi kuin teknistä oikeinkirjoitustaitoa, joten vapaasti tuotetusta tekstistä saattaa paljastua myös muunlaisia kirjoituksen pulmia, kuten lauserakenteen hallintaan tai kielen ymmärrettävyyteen liittyviä ongelmia. Näihin kannattaa puuttua niin ikään asianmukaisin opetuksellisin keinoin. Lue lisää Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointimenetelmän (Nevala ym. 2006) käsikirjasta.

Tehtävien ärsykkeet

Molemmat sanelut sisältävät 25 sanaa. Saneltavat sanat ovat 3–6-tavuisia. Ne sisältävät suomen kielen 11 yleisintä tavurakennetta. Sanat on rakennettu siten, että ne sisältävät mahdollisimman monta eri diftongia sekä pitkiä äänteitä vokaaleista ja konsonanteista. Ainoastaan yhdistelmät -öö, -hh, -jj, -rr ja -vv puuttuvat sanoista. Katso liitteestä kaikki sanat sekä niiden sisältämät haastavat rakenteet.

Scroll to Top