Lisäkoulutus

DigiLukiseulan käyttöön riittää, että tutustut käyttämäsi seulan käsikirjaan ja katsot lyhyen käyttökoulutustallenteen. Niilo Mäki Instituutti tarjoaa kuitenkin lisäkoulutusta seulojen käyttöön, tulosten tulkinnan tueksi sekä yksilötestaukseen sekä tukitoimien suunnitteluun.


Maksuttomat käyttökoulutukset

Alakoulun DigiLukiseula
Käyttöperehdytysvideot, katso osoitteessa https://digilukiseula.nmi.fi/alakoulun-digilukiseula/

Yläkoulun DigiLukiseula
Käyttöperehdytys, katso osoitteessa https://digilukiseula.nmi.fi/ylakoulun-digilukiseula/

DigiLukiseula nuorille ja aikuisille
Käyttöperehdytys, katso osoitteessa https://digilukiseula.nmi.fi/digilukiseula/


Maksulliset lisäkoulutukset

Alakoulun DigiLukiseula
Koulutukset tulossa keväällä 2023.

Yläkoulun DigiLukiseula
Yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – Yläkoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus, verkkotallennekoulutus

Koulutuksessa perehdytään yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden Yläkoulun DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen käsitellään lyhyesti myös YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun -testistön yksilötehtäviä (yksilöllinen arviointi). Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella oppilaan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja pääsee tutustumaan Yläkoulun DigiLukiseulaan ja voi testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

Lue lisää: https://koju.nmi.fi/tuote/ylakouluikaisten-nuorten-lukemis-ja-kirjoittamistaitojen-arviointi-ylakoulun-digilukiseulan-kayttokoulutus-verkkotallennekoulutus/

DigiLukiseula nuorille ja aikuisille
Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – digitaalisen seulontamenetelmän DigiLukiseulan käyttökoulutus, verkkotallenne

Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä sekä perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella DigiLukiseulalla.  DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulan käyttökoulutuksessa perehdytään seulontamenetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan, käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

Lue lisää: https://koju.nmi.fi/tuote/digilukiseulaverkkotallenne/


Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – digitaalisen seulontamenetelmän (DigiLukiseula) ja yksilötestistön käyttökoulutus, verkkotallenne

Koulutuksessa perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia sekä perehdytään uuden DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen perehdytään Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan sekä tarkastellaan opiskelun tukitoimia.

Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään opiskelijaesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa, yhteistyötä ja opiskelun tukitoimia. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

Lue lisää: https://koju.nmi.fi/tuote/digilukiseulajayksilotestikoulutus/


Tilauskoulutukset

Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö ja olemme kouluttaneet lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Ne voidaan järjestää tilaajan toivomassa paikassa kaikkialla Suomessa tai webinaarina. Tilauskoulutusten hintaan vaikuttavat koulutuksen laajuus (tunnit/päivät) ja osanottajamäärä.

Lue lisää: https://koju.nmi.fi/lukiarviointi-ala-ja-ylakoulussa-seka-toisella-asteella-digilukiseulat-ja-yksilotestit/

Scroll to Top