2.5 Oikeinkirjoitus (Sanelutehtävät)

Tehtävien tarkoitus ja kuvaus

Sanelu on aikarajaton tehtävä, jossa kuunnellaan yksitellen sanoja ja kirjoitetaan ne kuullun perusteella. Tehtävä arvioi teknistä oikeinkirjoitustaitoa. Luokkien 1 ja 2 tehtävät perustuvat LukiMat-palvelun kevään tuen tarpeen tunnistamisen tehtäviin. Luokille 3–6 on laadittu uudet sisällöt. Luokkien 3–6 sanelu sisältää kahdentyyppisiä tehtäviä: ensimmäisessä kirjoitetaan oikeita sanoja ja toisessa merkityksettömiä sanoja, pseudosanoja. Sekä oikeat että merkityksettömät sanat on laadittu niin, että ne sisältävät monipuolisesti suomen kielen piirteitä ja rakenteita, jotka ovat oikeinkirjoituksen kannalta haastavia (esimerkiksi äng-äänteitä, kaksoiskonsonantteja ja diftongeja). Oikeiden sanojen sanelussa sanojen tuttuus vaikuttaa siihen, miten hyvin ne osataan kirjoittaa. Merkityksettömät sanat noudattavat suomen kielen tavurakennetta, mutta eivät tarkoita mitään. Niissä ei voi tukeutua muistissa olevaan sanan visuaaliseen edustukseen, vaan niissä sanan kirjoittaminen edellyttää äänteistä kokoamista. Pseudosanojen sanelutehtävä arvioi tarkan kirjoittamisen taitoa ja äännetietoisuuden taitoja. Näitä taitoja oppilas tarvitsee kirjoittaessaan itselleen vieraita sanoja.

Luokkien 1 ja 2 sanelussa on 20 oikeaa sanaa. Luokkien 3–6 sanelutehtävissä on 8 oikeaa sanaa ja 12 merkityksetöntä sanaa. Sekä oikeat että merkityksettömät sanat ovat suomen kielen rakenteen mukaisia. Sanat on valittu sillä perusteella, että niissä on runsaasti oikeinkirjoituksen näkökulmasta haastavia rakenteita. Tehtävissä ei ole alussa harjoitusta eikä niissä ole aikarajaa, vaan oppilas voi edetä omaan tahtiinsa. Jokainen sana on kuunneltava ensin kaksi kertaa, ennen kuin sitä pääsee kirjoittamaan. Sanan voi kuunnella uudestaan vielä niin monta kertaa kuin kokee tarpeelliseksi. Kun oppilas on kirjoittanut sanan, se tulee vielä kerran näytölle hyväksyttäväksi ja sitä voi palata korjaamaan. Näin pyritään vähentämään näppäilyvirheitä. Jokaisen sanan kohdalla on kirjoitettava jotain ja hyväksyttävä se, ennen kuin voi kuunnella seuraavan sanan.

Sanelun sanat kuunnellaan kuulokkeiden välityksellä Arvio-palvelusta, jolloin sanat lausutaan kaikille samalla tavalla. Toisaalta oppilas ei pääse näkemään sanojen ääntöasua, eli sitä, millä tavalla lukijan suu on hänen artikuloidessaan sanoja. Esimerkiksi sananalkuisten konsonanttien tunnistaminen vaatii tässä tehtävässä tarkkaa kuuntelua. Lisäksi kun sanoja kirjoitetaan kynän sijasta näppäimistöä käyttäen, voi tulla näppäilyvirheitä. Siksi virheiden laadullinen tarkastelu on tärkeää. Näppäilyvirheet on hyvä erottaa varsinaisista oikeinkirjoituksen virheistä.

Tehtävien ärsykkeet

Luokkien 3–6 sanelutehtävissä on oikeita sanoja 8 kappaletta ja merkityksettömiä sanoja 12 kappaletta. 3–4 -luokkien sanelutehtävän sanoissa tavuja on 2–4 ja 5–6 -luokkien sanoissa tavuja on 3–5. Ne sisältävät 7–10 suomen kielen kymmenestä yleisimmästä tavurakenteesta. Sekä oikeat että merkityksettömät sanat ovat suomen kielen rakenteen mukaisia. Niihin on pyritty saamaan mukaan monipuolisesti suomen kielen piirteitä, kuten erilaisia eri vokaaleilla ja konsonanteilla alkavia tavuja, useimmat lyhyet ja pitkät konsonantit ja vokaalit, useita eri diftongeja, monia erilaisia konsonanttiyhtymiä sekä pitkä äng-äänne. Sanelujen sanoista puuttuvat kokonaan yhdistelmät -hh, -jj ja -vv. Katso liitteistä tarkemmin kaikki sanelujen sanat sekä niiden sisältämät haastavat rakenteet. Luokkien 1 ja 2 sanat löydät LukiMat-palvelusta: luokan 1 sanat ja luokan 2 sanat.

Scroll to Top