2.2 Käyttäjän kompetenssivaatimus

Alakoulun DigiLukiseula on tarkoitettu opetusalan ammattilaisten kuten opettajien ja erityisopettajien käyttöön. Sitä voivat käyttää myös muut lasten ja oppimisvaikeuksien parissa työskentelevät kuten puheterapeutit ja psykologit. Käyttäjältä edellytetään perustietoja luku- ja kirjoitustaidon kehittymisestä, lukivaikeuksista sekä arviointimenetelmän tulosten tulkinnasta ja tuen suunnittelusta. Seulan käyttäjille tarjotaan koulutusta, jossa käsitellään edellä mainittuja teemoja.

Scroll to Top