2.1 Testin käyttötarkoitus

Alakoulun DigiLukiseula sisältää LukiMat-palvelun tuen tarpeen tunnistamisen välineet luokille 1−2 sekä AKI-seulan luokille 3−6. Alakoulun DigiLukiseula on nimensä mukaisesti seula, joka on tarkoitettu tuen tarpeen tunnistamiseen peruslukutaidossa, oikeinkirjoittamisessa, luetun ymmärtämisessä (luokat 3−6) ja peruslaskutaidon sujuvuudessa. Tehtävien tarkoituksena on arvioida oppimisvaikeuksien riskiä ja tuoda esiin mahdolliset vaikeudet arvioiduissa taidoissa. Välineistö on normitettu käytettäväksi kevätlukukauden aikana (helmi – huhtikuussa).

Digitaaliset arviointivälineet helpottavat ja nopeuttavat opettajan ja erityisopettajan arviointityötä: tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen onnistuvat koko opetusryhmälle yhden oppitunnin aikana. Riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin voidaan sähköisen seulan avulla tunnistaa luotettavasti ja vaivattomasti, mikä mahdollistaa varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen sekä tarvittavien tukitoimien antamisen oppilaille aiempaa nopeammin. Tässä mielessä digitaaliset arviointimenetelmät lisäävät koulutuksellista tasa-arvoa. Seulatehtäviä ei ole tarkoitettu lukiongelmien toteamisen ainoaksi välineeksi. Koska ryhmässä tapahtuvaan arviointiin liittyy tilannetekijöitä, jotka voivat vaikuttaa suoriutumiseen, on heikko tulos seulassa tärkeää varmistaa vielä yksilöllisen arvioinnin avulla. Yksilöarvioinnin yhteydessä seulan tuloksia on hyödyllistä tarkastella tarkemmin. Opettaja näkee seulan palvelimelta oppijan tehtävä- ja osiokohtaiset tulokset, joita voidaan hyödyntää yksilöarvioinnin tulosten ohella kohdennetun tuen suunnittelua varten.

Scroll to Top