3.6. Testausjärjestelyt

Aineistot kerättiin tiiviissä yhteistyössä osallistuvien koulujen kanssa siten, että koulujen vapaaehtoiset opettajat ja erityisopettajat keräsivät aineiston tutkimusryhmän ohjauksessa. Tällä järjestelyllä tavoiteltiin ensinnäkin alueellisesti kattavaa otantaa, mutta ennen kaikkea ekologista validiteettia. Ekologisella validiteetilla tarkoitetaan arviointituloksen ja tosielämän vastaavuutta – tässä tapauksessa sitä, että normiaineisto on kerätty tilanteessa, joka vastaa mahdollisimman pitkälle tilannetta, jossa menetelmää käytetään myös arjessa.

Opettajille pidettiin kahden tunnin perehdytys webinaarina, joka oli myöhemmin katsottavissa tallenteena. Perehdytyksessä kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, sen käytännön toteutuksesta ja aikatauluista sekä esiteltiin sähköiset ryhmätehtävät ja niiden käyttö. Opettajat keräsivät aineiston tutkimusryhmän ohjeiden mukaan ryhmätilanteessa, jossa opettaja toimi valvojana. Tutkimusluvan saaneet oppilaat kirjautuivat Arvio-palveluun, jossa ohjeet ja tehtävät tulivat standardoidussa muodossa jokaiselle samalla tavalla. Oppilaat tekivät tehtävät itsenäisesti omaan tahtiinsa. Tulokset siirtyivät tutkimusryhmän käyttöön Arvio-palvelun kautta. Ryhmien opettajat pääsivät tarkastelemaan omien ryhmiensä suorituksia Arvio-palvelun opettajaliittymässä. Koska normeja vasta kerättiin, tehtäviin liittyvät alustavat viitearvot toimitettiin opettajille erikseen.

Lähteet:

Eklund, K., Salmi., P., Polet, J., & Aro, M. (2013a). LukiMat – Oppimisen arviointi: Lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamisen välineet 1. luokalle. Tekninen opas.

Eklund, K., Salmi., P., Polet, J., & Aro, M. (2013b). LukiMat – Oppimisen arviointi: Lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamisen välineet 2. luokalle. Tekninen opas.

Linacre, J. M. (2022). A User’s guide to Winsteps-ministep: Rasch-model computer programs. Program Manual 5.2.3. https://www.winsteps.com/winman/copyright.htm

Salmi, P., Eklund, K., Järvisalo, E., & Aro, M. (2011a). LukiMat – Oppimisen arviointi: Lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamisen välineet 1. luokalle. Käyttäjän opas.

Salmi, P., Eklund, K., Järvisalo, E., & Aro, M. (2011b). LukiMat – Oppimisen arviointi: Lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamisen välineet 2. luokalle. Käyttäjän opas.

Tilastokeskus (4.7.2022). Oppimisen tuki 2011–2021. https://stat.fi/tilasto/erop

Scroll to Top