2.7. Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuus (Matsu)

Tehtävien tarkoitus ja kuvaus 

Matsu on yhteen- ja vähennyslaskusujuvuutta arvioiva aikarajallinen tehtävä. Sujuvuudella tarkoitetaan kykyä laskea sekä tarkasti että riittävän nopeasti. Matsu on rakennettu Luksu-tehtävän periaatteella ja sen nimi tulee sanoista matematiikan peruslaskutoimitusten sujuvuus. Tehtävä muodostuu kahdesta osatehtävästä. Ensimmäisessä osassa ratkaistaan yhteenlaskuja, jälkimmäisessä vähennyslaskuja. Sekä yhteen- että vähennyslaskut rakentuvat lukualueelta 1−20, ja sisältyvät siten jo ensimmäisen luokan opetussuunnitelmaan. Nämä peruslaskutaidot luovat perustan muiden matemaattisten taitojen rakentumiselle, minkä vuoksi niiden sujuvoitumista on hyvä seurata pitkin koulupolkua. Tehtävässä ruudulle ilmestyy tarkastettavaksi yksi lasku kerrallaan, esimerkiksi 1 + 3 = 4. Laskuista puolet on laskettu oikein ja puolet väärin. Oppilaan tehtävänä on päättää, onko lasku laskettu oikein vai ei. Valinnan jälkeen tulee näkyviin seuraava lasku. Oppilaan on tarkoitus ratkaista kahden minuutin aikana mahdollisimman monta laskua oikein.

Sekä yhteen- että vähennyslaskutehtävän alussa on harjoitus, jossa harjoitellaan ratkaisemaan kolme laskua oikein. Laskun alla on kaksi painiketta, vihreä painike oikeinmerkillä ja punainen painike väärinmerkillä. Oikean valinnan jälkeen ruudulle ilmestyy uusi lasku. Varsinaisessa tehtävässä ei voi palata taaksepäin muuttamaan aikaisempia valintoja. Tehtävä ei edellytä juurikaan motorista suorittamista, sillä laskut ja painikkeet ovat aina samassa kohdassa keskellä ruutua. Ruudulla ei ole muita ärsykkeitä kuin ratkaistava lasku ja painikkeet.

Tehtävien ärsykkeet

Sekä yhteen- että vähennyslaskutehtävän alussa on kolme harjoituslaskua, jotka pitää ratkaista oikein, ennen kuin varsinainen tehtävä alkaa. Varsinaisia ratkaistavia laskuja on kummassakin tehtävässä 120, joista oppilas tekee kahden minuutin aikana niin monta kuin ehtii. Oikein ja väärin laskettuja laskuja on tehtävissä yhtä paljon ja ne vuorottelevat satunnaisessa järjestyksessä.  Laskut ovat lukualueelta 1−20. Katso liitteistä tarkemmin kaikki laskut.

Lähteet:

Koponen, T., Salminen, J., Aunio, P. & Polet, J. (2011). LukiMat – Oppimisen arviointi: Matematiikan tuen tarpeen tunnistamisen välineet 1. luokalle. Käyttäjän opas. Saatavilla osoitteessa http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/materiaalit/ tuen-tarpeen-tunnistaminen/1lk/matematiikka/kayttajan-opas.

Koponen, T., Salminen, J., Aunio, P. & Polet, J. (2011). LukiMat – Oppimisen arviointi: Matematiikan tuen tarpeen tunnistamisen välineet 2. luokalle. Käyttäjän opas. Saatavilla osoitteessa http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/materiaalit/ tuen-tarpeen-tunnistaminen/2lk/matematiikka/kayttajan-opas

Lampinen, A., Ikäheimo, H., & Dräger, M. (2007). Mavalka – Matemaattisten valmiuksien kartoitus esikouluikäisille ja ekaluokkalaisille. Early Learning Oy.

Räsänen, P. (2004). RMAT – Laskutaidon testi 9–12 -vuotiaille. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Räsänen, P. (2005). BANUCA—Lukukäsitteen ja laskutaidon hallinnan testi. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

van Luit, J. E. H., Van de Rijt, B. A. M., & Aunio, P. (2006). Lukukäsitetesti. Psykologien Kustannus Oy, Helsinki.

Scroll to Top