Lähteet lukuun 1

Aro, M., Eklund, K., Leppänen, P. & Poikkeus, A-M. (2011.) Lukivaikeusriskin arviointi ja lukivaikeuden tunnistaminen suomen kielessä. Psykologia 46, 92–98.

Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A-K., Närhi, V., Korhonen, E. & Ahonen, T. (2018.) Associations Between Childhood Learning Disabilities and Adult-Age Mental Health Problems, Lack of Education, and Unemployment. Journal of learning disabilities 52, 71–83.

Eloranta, A-K., Närhi, V.M, Eklund, K.M., Ahonen, T.P.S & Aro, T.I. (2018.) Resolving reading disability – Childhood predictors and adult-age outcomes. Dyslexia 25, 20–37.

Hakkarainen, A., Holopainen, L. & Savolainen, H. (2015.) A five-year follow-up on the role of educational support in preventing dropout from upper secondary education in Finland. Journal of Learning Disabilities 48, 408–421.

Hautala, J. & Aro, M. (2012). Yksinkertaisten kirjoitettujen sanojen tunnistus sujuvassa ja hitaassa lukemisessa kirjain–äänne-vastaavuudeltaan säännönmukaisessa suomen kielessä. NMI-Bulletin, 22(4), 14–22.

Holopainen, L. & Hakkarainen, A. (2019). Longitudinal effects of reading and/or mathematical difficulties: The role of special education in graduation from upper secondary education. Journal of Learning Disabilities, 52(6), 456-467

Kairaluoma, L., Torppa, M. & Aro, M. (2017). Nuorten lukemisvaikeudet ja lukemiseen yhteydessä olevat tekijät kielessämme. NMI-Bulletin, 27(3), 15–24.

Lyon, G. R., Shaywitz, S. E. & Shaywitz, B. A. (2003.) A definition of dyslexia. Annals of Dyslexia 53, 1–14.

Lyytinen, H., Erskine, J., Hämäläinen, J., Torppa, M. & Ronimus, M. (2015.) Dyslexia – Early Identification and Prevention: Highlights from the Longitudinal Study of Dyslexia. Developmental dyslexia 2, 330–338.

Paananen, M., Pöyliö, H., Määttä, S. & Holopainen, L. 2020. Digitaalisesti kiinni nuorten luku- ja oikeinkirjoitustaidon arviointiin toisella asteella. NMI-Bulletin, 30(3), 85–94. https://bulletin.nmi.fi/2020/10/14/digitaalisesti-kiinni-nuorten-luku-ja-oikeinkirjoitustaidon-arviointiin-toisella-asteella/

Paananen, M., Pöyliö, H., Määttä, S., Hautala, J., Eklund, K., Kinnunen, M., Westerholm, J. & Holopainen, L. (2019). DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutin verkkojulkaisu: https:// digilukiseula.nmi.fi/.

Torppa, M., Niemi, P., Vasalampi, K., Poikkeus, A.-M. & Lerkkanen, M.-K. 2019. Leisure reading (but not any kind) and reading comprehension support each other – A longitudinal study across Grades 1 and 9. Child Development.

Torppa, M., Vasalampi, K., Eklund, K., Sulkunen, S. & Niemi P. 2020. Reading comprehension difficulty is often distinct from difficulty in reading fluency and accompanied with problems in motivation and school well-being. Educational Psychology 40, 62–81.

Tuovila, S., Kairaluoma, L. & Majonen, V. (toim.) 2020. Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun. Lapin yliopisto.

Scroll to Top