Lähteet lukuun 6

Hirvonen, R., Putwain, D.W., Määttä, S., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2019). The role of academic buoyancy and emotions in students’ learning‐related expectations and behaviours in primary school. British Journal of Educational Psychology, 90, 948–963. DOI: 10.1111/bjep.12336

Määttä, S., Kiiveri, L., & Kairaluoma, L. (toim.) (2014). Otetta opintoihin – Nuoruus ja opiskelumotivaatio. Pedagoginen käsikirja. Niilo Mäki Instituutti.

Nurmi, J., Haavisto, T. & Salmela-Aro, K. (1997). CAST – Cartoon Attribution Strategy Test. Psykologien Kustannus Oy.

Salmi, E., Määttä, S., Vehkakoski, T., Aunola, K., Kairaluoma, L., & Pirttimaa, R. (2020). Oppimisvaikeuksien, motivaation ja oppijaminäkäsityksen merkitys ammatillisista opinnoista valmistumisessa. NMI-Bulletin, 30(3):50-66.

Scroll to Top