Ohjeet yläkoulun arviointitehtävien tekoon

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi DigiLukiseulan pilotointitehtävät joudutaan suorittamaan kotona huoltajien ohjauksessa. Pilotointitehtävät tarkoittavat noin 45-60 minuutin verkkovälitteisesti tehtäviä tehtäviä, jotka sisältävät luku- ja kirjoitustehtäviä sekä lukemista ja kirjoittamista kartoittavan kyselyn.

Nuori tarvitsee tietokonetta tehtävien tekemiseen. Lisäksi tarvitaan kuulokkeet, tai vastaavasti, jos kuulokkeita ei ole, rauhallinen tila.

On erittäin tärkeää, että nuori tekee tehtävät ilman vastaamiseen saatua apua, oman luku- ja kirjoitustaitonsa mukaisesti. Näin pilotoinnin tulos on luotettava. Nuorta voi kuitenkin auttaa tehtäviin kirjautumisessa ja muussa tehtävien sisältöihin liittymättömissä asioissa. On myös tärkeää, että nuori ei poistu tehtäväsivustolta kesken tehtävien teon.

Verkkovälitteinen arviointi

Tämän vaiheen voitte tehdä itsenäisesti kotona alla olevan lyhyen video-ohjeen mukaisesti. Videon sisältämät ohjeet löytyvät kirjallisessa muodossa täältä.

Kirjautuminen tapahtuu osoitteessa: arvio.nmi.fi/login

Saatte pilotointiin osallistuvan huollettavanne tunnukset sähköpostitse, tekstiviestinä ja/tai puhelimitse pilotointia järjestävältä opettajalta.

Nuori voi TARVITTAESSA kirjautua tehtävistä ulos kesken tehtävien teon osoitteessa: arvio.nmi.fi/logout Näin nuori pääsee keskeyttämään tehtäväkokonaisuuden teon ja pitämään tauon. Uloskirjautumisen voi tehdä jonkin tehtävän tekemisen jälkeen, kun ruudulle ilmestyy teksti, “Hienoa, tehtävä on nyt valmis!”

Uudelleenkirjautuminen tehtäviin tapahtuu osoitteessa: arvio.nmi.fi/login samalla tunnuksella ja salasanalla. Tehtävät jatkuvat siitä, mihin oppilas jäi.

Jos kirjautumisessa tai muussa tulee ongelmia, tekninen tuki päivystää klo 9-12 joka arkipäivä. Tekninen tuki: Jaakko Ryssy, arvio-tuki@nmi.fi, puh 040 702 7527.